2022-06-30-11-06-25-laravel-5-przydatnych-trickow-czesc-pierwsza.png

Laravel - 5 przydatnych tricków - część pierwsza

Laravel to świetny framework PHP, który przebojem zdobywa rynek. Domyślnie posiada on tysiące funkcji, które ułatwiają pracę. Postanowiłem więc wrzucić 5 moim zdaniem najlepszych tricków, które można zrobić w Laravelu w ciągu kilku minut, aby ulepszyć naszą aplikację

Nasz blog może się rozwijać dzięki naszym sponsorom. Nasz kurs dockera powstał dzięki współpracy z chmurami Vultr i tam dokładnie został przetestowany. Nasz szablon pochodzi z Envato MarketPlace. Wszystkie pluginy i elementy stron internetowych, jakie opisujemy, pochodzą z Envato Elements. Wszystkie książki, opisane na tym blogu, są dostepne u wydawcy Helion. Jesteśmy także partnerem Respondent.io, platformy, która płaci za testowanie aplikacji.

Laravel to framework, czyli szkielet programu, napisany w języku PHP. Został on wydany w 2011 roku i bardzo szybko stał się jednym z popularniejszych rozwiązań tego typu. Jest to oprogramowanie w pełni otwarte (licencja MIT), bazujące na popularnym wzorcu MVC (Model-View-Controller). Zdobył on błyskawicznie wsparcie całej społeczności PHP. Dlaczego?

Moim zdaniem największą zaletą Laravel jest prostota i intuicyjność. Wielokrotnie programiści napotykając jakiś problem, nie muszą nawet zaglądać w dokumentację. Piszą tak jak im się „wydaje”, że powinno być i nagle okazuje się, że to działa. Dodatkowo osoby pracujące nad tym narzędziem zadbały o bardzo dużo różnych funkcji czy opcji, które bardzo ułatwiają pracę programistom. Przykładem jest funkcja back(), która cofa nas do poprzedniej strony. Normalnie, musielibyśmy sami zapisać w sesji poprzednią stronę, odczytać z sesji i przekierować użytkownika. Laravel zrobi to wszystko za nas. Ale pewne rzeczy możemy też szybko ulepszyć, nie poświęcając na to dużo czasu. Wybrałem moim zdaniem 5 rzeczy, które sprawią, że obsługa frameworka będzie jeszcze bardziej sympatyczna. Zaczynamy?

Akcesory i mutatory pojedynczej metody w Laravelu

Zwykle używamy akcesorów w modelu laravel, aby modyfikować dowolne dane pola podczas pobierania rekordów i mutatorów, aby modyfikować dowolne dane pola podczas wstawiania do bazy danych. Tak więc, aby zmodyfikować dowolne pole wcześniej, potrzebowaliśmy dwóch oddzielnych metod dla jednego pola, tj. jednej metody dla akcesora i jednej dla mutatora, ale laravelu 9.x, możemy użyć jednej metody zarówno dla akcesora, jak i mutatora za pomocą zamknięcia. Poniżej podano składnię dla pojedynczego akcesora i mutatora metody:namespace Modules\Trainings\Entities;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Illuminate\Database\Eloquent\Relations\BelongsTo;

class CustomerBrief extends Model
{
  use HasFactory;

  protected $table = "customer_briefs";
  protected $primaryKey = "id";
  protected $fillable = [
    'training_id', 'name', 'position', 'linkedin_profile', 'photo', 'opinion', 'created_at', 'updated_at',
  ];

  public function training(): BelongsTo
  {
    return $this->belongsTo(Training::class, 'training_id');
  }

  protected function created_at(): Attribute
  {
    return new Attribute(
      fn ($value) => Carbon::parse($value)->format('d-m-Y'), // accessor
      fn ($value) => Carbon::parse($value)->format('Y-m-d'), // mutator
    );
  }
  protected static function newFactory()
  {
    return \Modules\Trainings\Database\factories\CustomerBriefFactory::new ();
  }
}

Tworzenie użytkownika za pomocą komendy

To jest kolejna bardzo ważna rzecz, bo nie zawsze nam się chce coś klikać w panelu. Oto prosta komenda, która zrobi to za nas:namespace App\Console\Commands;

use App\Models\User;
use Illuminate\Console\Command;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;

class CreateNewUserCommand extends Command
{
  /**
   * The name and signature of the console command.
   *
   * @var string
   */
  protected $signature = 'user:create';

  /**
   * The console command description.
   *
   * @var string
   */
  protected $description = 'Create new user.';

  /**
   * Execute the console command.
   *
   * @return int
   */
  public function handle()
  {
    $name = $this->ask('Enter name:');
    $email = $this->ask('Enter email:');
    $password = $this->secret('Enter password:');
    $biography = $this->ask('Enter biography:');
    $image = $this->ask('Enter image:');
    $is_employee = $this->ask('Is employee? Enter true or false:');
    $is_admin = $this->ask('Is admin? Enter true or false:');
    
    $user = User::firstOrNew(['email' => $email]);
    
    $user->fill([
      'name' => $name,
      'email' => $email,
      'password' => Hash::make($password),
      'biography' => $biography,
      'image' => $image,
      'is_employee' => $is_employee,
      'is_admin' => $is_admin,
    ])->save();
    
    $this->info('User has been created successfully.');
    return 0;
  }
}

Zmiana hasła za pomoca komendy

To kolejna przydatna komenda. Powinna ona wyglądać tak:namespace App\Console\Commands;

use App\Models\User;
use Illuminate\Console\Command;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;

class UpdateUserPasswordCommand extends Command
{
  /**
   * The name and signature of the console command.
   *
   * @var string
   */
  protected $signature = 'user:password:update';

  /**
   * The console command description.
   *
   * @var string
   */
  protected $description = 'Update user password.';

  /**
   * Execute the console command.
   *
   * @return int
   */
  public function handle()
  {
    $email = $this->ask('Enter email:');
    $password = $this->secret('Enter password:');

    $user = User::where('email', $email)->first(['*']);
    $user->password = Hash::make($password);
$user->save();
    $this->info('Password has been updated.');
    return 0;
  }
}

Prosta wyszukiwarka w artykułach

To kolejna bardzo prosta rzecz y kolejny bardzo prosty trick. Jak zrobić prostą wyszukiwarkę w laravelu? Nic prostszego:

$search = function ($query) use($request) {
      foreach ($request->only('title', 'content', 'description') as $name => $value) {
        strlen($value) && $query->where($name, 'LIKE', "%{$value}%");
      }
    };
    $entries = ContentEntry::orderBy('updated_at', 'desc')->where($search)->paginate(25);

Własna walidacja

To kolejny prosty trick, który pozwala dodawać do walidatora własne reguły. Zobaczcie sami:namespace Modules\Trainings\Http\Requests;

use Illuminate\Foundation\Http\FormRequest;

class CreateCustomerBriefRequest extends FormRequest
{

  public function rules(): array
  {

    return [
      "training_id" => "required|exists:trainings,id",
      "name" => "required|max:255|unique:customer_briefs,name",
      "linkedin_profile" => "required|max:255|unique:customer_briefs,linkedin_profile",
      "photo" => "required",
      "opinion" => "required",
      "position" => "required",
    ];
  }

  public function authorize(): bool
  {
    return true;
  }

  public function withValidator($validator)
  {
    $validator->after(function ($validator) {
      if ($this->somethingElseIsInvalid()) {
        $validator->errors()->add('field', 'Something is wrong with this field!');
      }
    });
  }
}

Podsumowanie

Laravel jest frameworkiem z niesamowitymi możliwościami. Jeśli spodoba się wam ten wpis, to za jakiś czas puścimy kolejną wersję tricków, związanych z tym frameworkiem.

Dotychczas z tej serii ukazały się:

Udostępnij

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach

POROZMAWIAJMY O USŁUGACH, JAKICH POTRZEBUJESZ DLA SWOJEGO BIZNESU

Z chęcia pomożemy Ci wzrastać w wybranym przez Ciebie biznesie.