AUDYT SIECI

Audyt sieci daje dokładną wiedzę na temat aktualnej pozycji Twojej architektury sieciowej i obejmuje szczegółową analizę jej przepustowości, wydajności, wymagań konserwacyjnych, modernizacji oraz sposobów jej optymalnej rozbudowy.

Usługi audytu sieci SilenceOntheWire zapewniają monitorowanie, szczegółową analizę i rozwiązywanie problemów oraz wiele innych usług w ramach naszego audytu sieci w celu sprawdzenia infrastruktury naszego klienta. Nasi inżynierowie sieciowi są ekspertami w świadczeniu specjalistycznych usług i mają dostęp do odpowiednich narzędzi do przeprowadzenia analizy sieci.

Audyt sieci wykonywany przez naszych ekspertów obejmuje luki w zabezpieczeniach, problemy sieciowe i inne jawne problemy w systemie. Badając wirtualizację, tworzenie kopii zapasowych, dostępność systemów itp. nasi eksperci zaproponują usprawnienia tam, gdzie to możliwe. Jako dostawca usług audytu sieci posiadamy odpowiednie doświadczenie w tym zakresie zarówno od strony technicznej, jak i ekonomicznej.

BEZPIECZEŃSTWO SIECI

Eksperci SilenceOntheWire przeprowadzają szczegółowąanalizę Twojej sieci IT i dostarczają wyczerpujący raport na temat słabych punktów w sieci oraz sposobów minimalizacji ryzyka.

WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ

Dostępność systemu ma kluczowe znaczenie, gdy firma musi działać. Niedostępność infrastruktury IT wpływa na przychody Twojej firmy. Priorytetowo traktujemy dostępność systemu dla Twojej firmy.

MNIEJ PRZESTOJÓW

Audyt sieci jest bardzo ważny, aby zrozumieć przyczynę częstych przestojów. Nasz raport z audytu sieci pomoże Ci uświadomić sobie problemy i skrócić przestoje.


usługi w chmurze

Zyskaj większą pewność, że Twoja sieć wykonuje swoje najważniejsze zadanie: dostarczanie aplikacji o znaczeniu krytycznym dla firmy użytkownikom końcowym.

Użytkownicy końcowi i właściciele firm polegają na zdrowych aplikacjach, a te aplikacje zależą od sprawnej sieci. Jednak dzisiejsze sieci są niezwykle skomplikowane, a śledzenie konfiguracji, pojemności i zgodności może być prawie niewykonalnym zadaniem.

Uzyskaj lepszy wgląd w infrastrukturę sieciową i operacje dzięki usłudze audytu infrastruktury sieciowej. Korzystając z rozwiązań Riverbed SteelCentral do planowania sieci i zarządzania konfiguracją, RPS szybko oceni stan konfiguracji sieci, zbierze szczegółowe informacje z urządzeń sieciowych, przeprowadzi audyt niezależny od dostawcy i przedstawi zalecenia dotyczące uaktualnień i najlepszych praktyk w celu poprawy działania sieci.

ZAMÓW USŁUGĘ

WSZYSTKIE NASZE USŁUGI

Wszystkie usługi, jakie oferujemy

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach

POROZMAWIAJMY O USŁUGACH, JAKICH POTRZEBUJESZ DLA SWOJEGO BIZNESU

Z chęcia pomożemy Ci wzrastać w wybranym przez Ciebie biznesie.