2022-09-07-10-09-15-szkolenie-dockera-czesc-1-co-to-jest-docker.png

Szkolenie dockera część 2 - Instalacja dockera w systemach Linux

Jak sam tytuł sugeruje zajmiemy się w nim instalacją dockera w systemach Linux. Postaram się opisać jak najwięcej możliwości tak abyś niezależnie od dystrybucji z jakiej korzystasz mógł zainstalować dockera.

Nasz blog może się rozwijać dzięki naszym sponsorom. Nasz kurs dockera powstał dzięki współpracy z chmurami Vultr i tam dokładnie został przetestowany. Nasz szablon pochodzi z Envato MarketPlace. Wszystkie pluginy i elementy stron internetowych, jakie opisujemy, pochodzą z Envato Elements. Wszystkie książki, opisane na tym blogu, są dostepne u wydawcy Helion. Jesteśmy także partnerem Respondent.io, platformy, która płaci za testowanie aplikacji.

Oprogramowanie docker możemy zainstalować ze środowiskiem graficznym lub bez. Przyznam, że osobiście nie korzystam z Docker Desktop czyli wersji GUI ponieważ jako zapalony użytkownik Linuksa zawsze posługuję się konsolą w większości programów. Wersja z GUI nie posiada tylu możliwości co konsolowa dlatego w niektórych momentach będziesz i tak zmuszony do korzystania z wiersza poleceń. Drugą sprawą jest to, że wersja pulpitowa nadal jest w fazie testów stąd też mogą pojawić się z nią problemy.

Celem serii o dockerze jest nauczenie Cię obsługi programu tak abyś swobodnie mógł wykorzystać jego potencjał. Uważam, że jeżeli nauczysz się korzystać z dockera przy pomocy wiersza poleceń to opanowanie wersji graficznej nie będzie dla Ciebie wyzwaniem. W związku z powyższym w tym rozdziale zajmiemy się tylko i wyłącznie instalacją dockera uruchamianego przy pomocy poleceń wydawanych w terminalu.

Dystrybucja Debian

Nim przystąpimy do instalacji pierwszym krokiem jaki należy wykonać jest odinstalowanie starszych wersji, o ile takie są zainstalowane. Robimy to przy pomocy polecenia:

sudo apt remove docker docker-engine docker.io containerd runc

Otrzymany wynik zależy od tego czy mieliśmy zainstalowanego dockera czy też nie.

Instalacja z wykorzystaniem repozytorium Debiana

Jest to jedna z najprostszych instalacji jakie można wykonać ponieważ polega jedynie na wpisaniu nazwy jednego pakietu, a reszta zainstaluje się automatycznie. Prezentowany sposób zainstaluje dockera w najnowszej wersji dostępnej w repozytorium. Aby wykonać instalację należy wprowadzić w konsoli następujące polecenia:

sudo apt update
sudo apt install docker.io

Wszelkie niezbędne paczki zostaną pobrane automatycznie, my musimy jedynie potwierdzić, że tego chcemy.

Czasami jednak potrzebujemy jak najbardziej aktualną wersję lub też w repozytorium danej dystrybucji nie znajdują się paczki z dockerem. Wtedy należy skorzystać z opcji prezentowanych dalej.

Jeżeli zainstalowałeś w powyższy sposób dockera i nie masz potrzeby zapoznania się z innymi możliwościami instalacji możesz przejść do nagłówka noszącego tytuł Sprawdzenie czy instalacja zakończyła się powodzeniem gdzie przetestujesz czy instalacja na pewno przebiegła pomyślnie.

Jeżeli przy instalacji napotkałeś na jakieś problemy zajrzyj do akapitu błędy z jakimi możesz się spotkać i poszukaj rozwiązania.

Instalacja z wykorzystaniem repozytorium dockera

W przypadku instalacji z zewnętrznego źródła musimy poczynić następujące kroki:

sudo apt update
sudo apt install ca-certificates curl gnupg lsb-release 

Po zainstalowaniu niezbędnego oprogramowania dodajemy klucz GPG dockera:

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg

Oczywiście ściągnięcie klucza nie wymaga uprawnień administracyjnych dlatego na samym początku nie korzystamy z sudo. Dopiero w drugim członie polecenia korzystamy z uprawnień administracyjnych gdyż musimy dodać pobrany klucz.

Jeżeli nie otrzymaliśmy, żadnej odpowiedzi w konsoli oznacza to, że wszystko zostało wykonane poprawnie i klucz został dodany. Możemy to sprawdzić przy pomocy prostego polecenia:

ls /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg

Jako odpowiedź powinniśmy otrzymać

/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg

Powyższy wynik oznacza , że plik został dodany i możemy przejść do następnego kroku.

Dodajemy nasze repozytorium:

echo \
"deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/debian \
$(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

Docker posiada różne wersje oprogramowania. Jedną z najczęściej instalowanych jest wersja stable. W naszym przypadku z takiej będziemy korzystać. Natomiast jeżeli chciałbyś zainstalować inną wersję, masz dwa wyjścia test lub nightly. W celu instalacji jednej z dwóch wymienionych wystarczy zamienić słowo stable w powyższym poleceniu na nazwę wersji którą wybrałeś. Dla przykładu aby zainstalować wersję test wystarczy, że użyjemy polecenia:

echo \
"deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/debian \
$(lsb_release -cs) test" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

Po dodaniu klucza oraz wybraniu interesującej nas wersji i dodaniu repozytorium do naszego systemu przyszła pora na instalację. Wykonujemy ją w następujący sposób:

sudo apt update
sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin

Jeżeli postępowaliśmy zgodnie ze wcześniejszymi instrukcjami instalacja powinna odbyć się bez żadnego błędu.

Jeżeli zainstalowałeś w powyższy sposób dockera i nie masz potrzeby zapoznania się z innymi możliwościami instalacji możesz przejść do nagłówka noszącego tytuł Sprawdzenie czy instalacja zakończyła się powodzeniem gdzie przetestujesz czy instalacja na pewno przebiegła pomyślnie.

Jeżeli przy instalacji napotkałeś na jakieś problemy zajrzyj do akapitu błędy z jakimi możesz się spotkać i poszukaj rozwiązania.

Instalacja określonej wersji dockera

Może się zdarzyć, że będziesz potrzebował zainstalować konkretną wersję dockera. Aby mieć jak największą ilość opcji do wyboru najlepiej jest dodać repozytorium dockera do naszego systemu. Czyli przed przystąpieniem do poniższych działań, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, dodaj repozytorium tak jak robiłem to we wcześniej, ale nie przystępuj do instalacji.

Aby wyświetlić możliwe do zainstalowania wersje należy skorzystać z polecenia:

apt-cache madison docker-ce
docker-ce | 5:20.10.15~3-0~debian-bullseye | https://download.docker.com/linux/debian bullseye/stable amd64 Packages
docker-ce | 5:20.10.14~3-0~debian-bullseye | https://download.docker.com/linux/debian bullseye/stable amd64 Packages
docker-ce | 5:20.10.13~3-0~debian-bullseye | https://download.docker.com/linux/debian bullseye/stable amd64 Packages
docker-ce | 5:20.10.12~3-0~debian-bullseye | https://download.docker.com/linux/debian bullseye/stable amd64 Packages
docker-ce | 5:20.10.11~3-0~debian-bullseye | https://download.docker.com/linux/debian bullseye/stable amd64 Packages
docker-ce | 5:20.10.10~3-0~debian-bullseye | https://download.docker.com/linux/debian bullseye/stable amd64 Packages
docker-ce | 5:20.10.9~3-0~debian-bullseye | https://download.docker.com/linux/debian bullseye/stable amd64 Packages
docker-ce | 5:20.10.8~3-0~debian-bullseye | https://download.docker.com/linux/debian bullseye/stable amd64 Packages
docker-ce | 5:20.10.7~3-0~debian-bullseye | https://download.docker.com/linux/debian bullseye/stable amd64 Packages
docker-ce | 5:20.10.6~3-0~debian-bullseye | https://download.docker.com/linux/debian bullseye/stable amd64 Packages

Mamy do wyboru kilka opcji co potwierdza powyższa lista. Jeżeli decydujemy się na instalację którejś z listy wystarczy, że zmodyfikujemy poznane wcześniej polecenie:

sudo apt install docker-ce=nazwa-wersji docker-ce-cli=nazwa-wersji containerd.io docker-compose-plugin

W miejscu nazwa wersji wpisujemy interesującą nas kompilację, na przykład aby zainstalować wersję 5:20.10.9~3-0~debian-bullseye wpiszemy polecenie w następujący sposób:

sudo apt-get install docker-ce=5:20.10.9~3-0~debian-bullseye docker-ce-cli=5:20.10.9~3-0~debian-bullseye containerd.io docker-compose-plugin

W celu sprawdzenia czy wszystko działa wpisujemy:

docker -v

I sprawdzamy czy zgadza się z wersją którą chcieliśmy zainstalować.

Jeżeli zainstalowałeś w powyższy sposób dockera i nie masz potrzeby zapoznania się z innymi możliwościami instalacji możesz przejść do nagłówka noszącego tytuł Sprawdzenie czy instalacja zakończyła się powodzeniem gdzie przetestujesz czy instalacja na pewno przebiegła pomyślnie.

Jeżeli przy instalacji napotkałeś na jakieś problemy zajrzyj do akapitu błędy z jakimi możesz się spotkać i poszukaj rozwiązania.

Dystrybucja Ubuntu

Nim przystąpimy do instalacji pierwszym krokiem jaki należy wykonać jest odinstalowanie starszych wersji, o ile takie są zainstalowane. Robimy to przy pomocy polecenia:

sudo apt remove docker docker-engine docker.io containerd runc

Otrzymany wynik zależy od tego czy mieliśmy zainstalowanego dockera czy też nie.

Instalacja z wykorzystaniem repozytorium Ubuntu

Jest to jedna z najprostszych instalacji jakie można wykonać ponieważ polega jedynie na wpisaniu nazwy jednego pakietu, a reszta zainstaluje się automatycznie. Prezentowany sposób zainstaluje dockera w najnowszej wersji dostępnej z danego repozytorium. Aby wykonać instalację należy wprowadzić w konsoli następujące polecenia:

sudo apt update
sudo apt install docker.io

Wszelkie niezbędne paczki zostaną pobrane automatycznie, my musimy jedynie potwierdzić, że tego chcemy.

Czasami jednak potrzebujemy jak najbardziej aktualną wersję lub też w repozytorium danej dystrybucji nie znajdują się paczki z dockerem. Wtedy należy skorzystać z opcji prezentowanych poniżej.

Jeżeli zainstalowałeś w powyższy sposób dockera i nie masz potrzeby zapoznania się z innymi możliwościami instalacji możesz przejść do nagłówka noszącego tytuł Sprawdzenie czy instalacja zakończyła się powodzeniem gdzie przetestujesz czy instalacja na pewno przebiegła pomyślnie.

Jeżeli przy instalacji napotkałeś na jakieś problemy zajrzyj do akapitu błędy z jakimi możesz się spotkać i poszukaj rozwiązania.

Instalacja z wykorzystaniem repozytorium dockera

W przypadku instalacji z zewnętrznego źródła musimy poczynić następujące kroki:

sudo apt update
sudo apt install ca-certificates curl gnupg lsb-release 

Po zainstalowaniu niezbędnego oprogramowania dodajemy klucz GPG dockera:

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg

Oczywiście ściągnięcie klucza nie wymaga uprawnień administracyjnych dlatego na samym początku nie korzystamy z sudo. Dopiero w drugim członie polecenia korzystamy z uprawnień administracyjnych gdyż musimy dodać pobrany klucz.

Jeżeli nie otrzymaliśmy, żadnej odpowiedzi w konsoli oznacza to, że wszystko zostało wykonane poprawnie i klucz został dodany. Możemy to sprawdzić przy pomocy prostego polecenia:

ls /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg

Jako odpowiedź powinniśmy otrzymać

/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg

Powyższy wynik oznacza , że plik został dodany i możemy przejść do następnego kroku.

Dodajemy nasze repozytorium:

echo \
"deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/debian \
$(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

Docker posiada różne wersje oprogramowania. Jedną z najczęściej instalowanych jest wersja stable. W naszym przypadku z takiej będziemy korzystać. Natomiast jeżeli chciałbyś zainstalować inną wersję, masz dwa wyjścia test lub nightly. W celu instalacji jednej z dwóch wymienionych wystarczy zamienić słowo stable w powyższym poleceniu na nazwę wersji którą wybrałeś. Dla przykładu aby zainstalować wersję test wystarczy, że użyjemy polecenia:

echo \
"deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/debian \
$(lsb_release -cs) test" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

Po dodaniu klucza oraz wybraniu interesującej nas wersji i dodaniu repozytorium do naszego systemu przyszła pora na instalację. Wykonujemy ją w następujący sposób:

sudo apt update
sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin

Jeżeli postępowaliśmy zgodnie z wcześniejszymi instrukcjami instalacja powinna odbyć się bez żadnego błędu.

Jeżeli zainstalowałeś w powyższy sposób dockera i nie masz potrzeby zapoznania się z innymi możliwościami instalacji możesz przejść do nagłówka noszącego tytuł Sprawdzenie czy instalacja zakończyła się powodzeniem gdzie przetestujesz czy instalacja na pewno przebiegła pomyślnie.

Jeżeli przy instalacji napotkałeś na jakieś problemy zajrzyj do akapitu błędy z jakimi możesz się spotkać i poszukaj rozwiązania.

Instalacja określonej wersji dockera

Może się zdarzyć, że będziesz potrzebował zainstalować konkretną wersję dockera. Aby mieć jak największą ilość opcji do wyboru najlepiej jest dodać repozytorium dockera do naszego systemu. Czyli przed przystąpieniem do poniższych działań, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, dodaj repozytorium tak jak robiłem to w poprzednim nagłówku, ale nie przystępuj do instalacji.

Aby wyświetlić możliwe do zainstalowania wersje należy skorzystać z polecenia:

apt-cache madison docker-ce
docker-ce | 5:20.10.15~3-0~ubuntu-jammy | https://download.docker.com/linux/ubuntu jammy/stable amd64 Packages
docker-ce | 5:20.10.14~3-0~ubuntu-jammy | https://download.docker.com/linux/ubuntu jammy/stable amd64 Packages
docker-ce | 5:20.10.13~3-0~ubuntu-jammy | https://download.docker.com/linux/ubuntu jammy/stable amd64 Packages

Mamy do wyboru kilka opcji co potwierdza powyższa lista. Jeżeli decydujemy się na instalację którejś z listy wystarczy, że zmodyfikujemy poznane wcześniej polecenie:

sudo apt install docker-ce=nazwa-wersji docker-ce-cli=nazwa-wersji containerd.io docker-compose-plugin

W miejscu nazwa wersji wpisujemy interesującą nas kompilację, na przykład aby zainstalować wersję 5:20.10.14~3-0~ubuntu-jammy wpiszemy polecenie w następujący sposób:

sudo apt-get install docker-ce=5:20.10.14~3-0~ubuntu-jammy docker-ce-cli=5:20.10.14~3-0~ubuntu-jammy containerd.io docker-compose-plugin

W celu sprawdzenia czy wszystko działa wpisujemy:

docker -v

I sprawdzamy czy zgadza się z wersja którą chcieliśmy zainstalować.

Jeżeli zainstalowałeś w powyższy sposób dockera i nie masz potrzeby zapoznania się z innymi możliwościami instalacji możesz przejść do nagłówka noszącego tytuł Sprawdzenie czy instalacja zakończyła się powodzeniem gdzie przetestujesz czy instalacja na pewno przebiegła pomyślnie.

Jeżeli przy instalacji napotkałeś na jakieś problemy zajrzyj do akapitu błędy z jakimi możesz się spotkać i poszukaj rozwiązania.

Dystrybucja Fedora

Nim przystąpimy do instalacji pierwszym krokiem jaki należy wykonać jest odinstalowanie starszych wersji, o ile takie są zainstalowane. Robimy to przy pomocy polecenia:

sudo dnf remove docker docker-client docker-client-latest docker-common docker-latest docker-latest-logrotate docker-logrotate docker-selinux docker-engine-selinux docker-engine

Otrzymany wynik zależy od tego czy mieliśmy zainstalowanego dockera czy też nie.

Instalacja z wykorzystaniem repozytorium Fedory

Jest to jedna z najprostszych instalacji jakie można wykonać ponieważ polega jedynie na wpisaniu nazwy jednego pakietu, a reszta zainstaluje się automatycznie. Prezentowany sposób zainstaluje dockera w najnowszej wersji dostępnej w danym repozytorium. Aby wykonać instalację należy wprowadzić w konsoli następujące polecenia:

sudo dnf install docker

Wszelkie niezbędne paczki zostaną pobrane automatycznie my musimy jedynie potwierdzić, że tego chcemy.

Aplikacja docker automatycznie nie uruchamia się dlatego nie możemy z niej korzystać. Aby to zmienić należy wpisać polecenie:

sudo systemctl start docker

Czasami jednak potrzebujemy jak najbardziej aktualną wersję lub też w repozytorium danej dystrybucji nie znajdują się paczki z dockerem. Wtedy należy skorzystać z opcji prezentowanych poniżej.

Jeżeli zainstalowałeś w powyższy sposób dockera i nie masz potrzeby zapoznania się z innymi możliwościami instalacji możesz przejść do nagłówka noszącego tytuł Sprawdzenie czy instalacja zakończyła się powodzeniem gdzie przetestujesz czy instalacja na pewno przebiegła pomyślnie.

Jeżeli przy instalacji napotkałeś na jakieś problemy zajrzyj do akapitu błędy z jakimi możesz się spotkać i poszukaj rozwiązania.

Instalacja z wykorzystaniem repozytorium dockera

W przypadku instalacji z zewnętrznego źródła musimy poczynić następujące kroki:

sudo dnf -y install dnf-plugins-core

W ten sposób instalujemy niezbędne oprogramowanie, aby móc dodawać do repozytorium Fedory. Następnie pozostało je tylko dodać. Robimy to tak jak w poniższym przykładzie:

sudo dnf config-manager \
  --add-repo \
  https://download.docker.com/linux/fedora/docker-ce.repo

Docker posiada różne wersje oprogramowania. Jedną z najczęściej instalowanych jest wersja stable. W naszym przypadku z takiej będziemy korzystać i takie repozytorium jest ustawione przy użyciu powyższego polecenia. Natomiast jeżeli chciałbyś zainstalować inną wersję, masz dwa wyjścia test lub nightly. Aby zainstalować jedną z wymienionych wersji należy użyć odpowiedniego polecenia do zamiany:

sudo dnf config-manager --set-enabled docker-ce-nightly
sudo dnf config-manager --set-enabled docker-ce-test

Wybrane polecenie umożliwi dostęp do odpowiedniego repozytorium. Gdybyśmy chcieli zrezygnować z korzystania z któregokolwiek, wystarczy wpisać polecenie:

sudo dnf config-manager --set-disabled docker-ce-test

Po wybraniu interesującej nas wersji i dodania jej repozytorium, nadeszła pora na instalację:

sudo dnf install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin

Jeżeli postępowaliśmy zgodnie z wcześniejszymi instrukcjami instalacja powinna odbyć się bez żadnego błędu.

Jeżeli zainstalowałeś w powyższy sposób dockera i nie masz potrzeby zapoznania się z innymi możliwościami instalacji możesz przejść do nagłówka noszącego tytuł Sprawdzenie czy instalacja zakończyła się powodzeniem gdzie przetestujesz czy instalacja na pewno przebiegła pomyślnie.

Jeżeli przy instalacji napotkałeś na jakieś problemy zajrzyj do akapitu błędy z jakimi możesz się spotkać i poszukaj rozwiązania.

Instalacja określonej wersji dockera

Może się zdarzyć, że będziesz potrzebował zainstalować konkretną wersję dockera. Aby mieć jak największą ilość opcji do wyboru najlepiej jest dodać repozytorium dockera do naszego systemu. Czyli przed przystąpieniem do poniższych działań, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, dodaj repozytorium tak jak robiłem to w poprzednim nagłówku, ale nie przystępuj do instalacji.

Aby wyświetlić możliwe do zainstalowania wersje dockera należy skorzystać z polecenia:

docker-ce --showduplicates | sort -r
docker-ce.x86_64        3:20.10.15-3.fc35        @docker-ce-stable
docker-ce.x86_64        3:20.10.14-3.fc35        docker-ce-stable
docker-ce.x86_64        3:20.10.13-3.fc35        docker-ce-stable
docker-ce.x86_64        3:20.10.12-3.fc35        docker-ce-stable
docker-ce.x86_64        3:20.10.11-3.fc35        docker-ce-stable
docker-ce.x86_64        3:20.10.10-3.fc35        docker-ce-stable

Mamy do wyboru kilka opcji co potwierdza powyższa lista. Jeżeli decydujemy się na instalację którejś z listy wystarczy, że zmodyfikujemy poznane wcześniej polecenie:

sudo dnf -y install docker-ce=nazwa-wersji docker-ce-cli=nazwa-wersji containerd.io docker-compose-plugin

W miejscu nazwa wersji wpisujemy interesującą nas kompilację, na przykład aby zainstalować wersję 3:20.10.13-3.fc35 wpiszemy polecenie w następujący sposób:

sudo dnf -y install docker-ce=20.10.13 docker-ce-cli=20.10.13 containerd.io docker-compose-plugin

W celu sprawdzenia czy wszystko działa wpisujemy:

docker -v

I sprawdzamy czy zgadza się wersja którą chcieliśmy zainstalować.

Jeżeli zainstalowałeś w powyższy sposób dockera i nie masz potrzeby zapoznania się z innymi możliwościami instalacji możesz przejść do nagłówka noszącego tytuł Sprawdzenie czy instalacja zakończyła się powodzeniem gdzie przetestujesz czy instalacja na pewno przebiegła pomyślnie.

Jeżeli przy instalacji napotkałeś na jakieś problemy zajrzyj do akapitu błędy z jakimi możesz się spotkać i poszukaj rozwiązania.

Dystrybucja CentOS

Nim przystąpimy do instalacji pierwszym krokiem jaki należy wykonać jest odinstalowanie starszych wersji, o ile takie są zainstalowane. Robimy to przy pomocy polecenia:

sudo yum remove docker docker-client docker-client-latest docker-common docker-latest docker-latest-logrotate docker-logrotate docker-selinux docker-engine-selinux docker-engine

Otrzymany wynik zależy od tego czy mieliśmy zainstalowanego dockera czy też nie.

Instalacja z wykorzystaniem repozytorium CentOS

Jest to jedna z najprostszych instalacji jakie można wykonać ponieważ polega jedynie na wpisaniu nazwy jednego pakietu, a reszta zainstaluje się automatycznie. Prezentowany sposób zainstaluje dockera w najnowszej wersji dostępnej z danego repozytorium. Aby wykonać instalację należy wprowadzić w konsoli następujące polecenia:

sudo yum install docker

Wszelkie niezbędne paczki zostaną pobrane automatycznie my musimy jedynie potwierdzić, że tego chcemy. Dystrybucja CentOS jest oparta o Red Hat Enterprise Linux, który posiada zamiennik dockera zwany podman. W powyższy sposób zainstalujemy oprogramowanie Podman. Aplikacja ta jest zgodna ze specyfikacją dockera i powinna działać identycznie jak sam docker. Instalację polecam przeprowadzić jednak w powyższy sposób ze względu na to, że zostanie automatycznie doinstalowana paczka podman-docker która umożliwi Ci korzystanie z aplikacji w taki sam sposób jak ze standardowego dockera. Czyli wpisywać możesz w konsoli docker zamiast podman co myślę, że bardzo ułatwi korzystanie z aplikacji w tym kursie.

W przypadku jeżeli chcesz jednak korzystać tylko i wyłącznie z podmana wystarczy, przeprowadzić instalację w poniższy sposób:

sudo yum install podman

Czasami jednak potrzebujemy jak najbardziej aktualną wersję lub też w repozytorium danej dystrybucji nie znajdują się paczki z dockerem. Wtedy należy skorzystać z opcji prezentowanych poniżej.

Jeżeli zainstalowałeś w powyższy sposób dockera i nie masz potrzeby zapoznania się z innymi możliwościami instalacji możesz przejść do nagłówka noszącego tytuł Sprawdzenie czy instalacja zakończyła się powodzeniem gdzie przetestujesz czy instalacja na pewno przebiegła pomyślnie.

Jeżeli przy instalacji napotkałeś na jakieś problemy zajrzyj do akapitu błędy z jakimi możesz się spotkać i poszukaj rozwiązania.

Instalacja z wykorzystaniem repozytorium dockera

W przypadku instalacji z zewnętrznego źródła musimy poczynić następujące kroki:

sudo yum -y install yum-utils

W ten sposób instalujemy niezbędne oprogramowanie, aby móc dodawać do repozytorium CentOS. Następnie pozostało je tylko dodać. Robimy to tak jak w poniższym przykładzie:

sudo yum config-manager \
  --add-repo \
  https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

Docker posiada różne wersje oprogramowania. Jedną z najczęściej instalowanych jest wersja stable. W naszym przypadku z takiej będziemy korzystać i takie repozytorium jest ustawione przy użyciu powyższego polecenia. Natomiast jeżeli chciałbyś zainstalować inną wersję, masz dwa wyjścia test lub nightly. Aby zainstalować jedną z wymienionych wersji należy użyć odpowiedniego polecenia do zamiany:

sudo yum-config-manager --set-enabled docker-ce-nightly
sudo yum-config-manager --set-enabled docker-ce-test

Wybrane polecenie umożliwi dostęp do odpowiedniego repozytorium. Gdybyśmy chcieli zrezygnować z korzystania z któregokolwiek, wystarczy wpisać polecenie:

sudo yum-config-manager --set-disabled docker-ce-test

Po wybraniu interesującej nas wersji i dodania jej repozytorium, nadeszła pora na instalację:

sudo yum install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin

Jeżeli postępowaliśmy zgodnie z wcześniejszymi instrukcjami instalacja powinna odbyć się bez żadnego błędu.

Jeżeli zainstalowałeś w powyższy sposób dockera i nie masz potrzeby zapoznania się z innymi możliwościami instalacji możesz przejść do nagłówka noszącego tytuł Sprawdzenie czy instalacja zakończyła się powodzeniem gdzie przetestujesz czy instalacja na pewno przebiegła pomyślnie.

Jeżeli przy instalacji napotkałeś na jakieś problemy zajrzyj do akapitu błędy z jakimi możesz się spotkać i poszukaj rozwiązania.

Instalacja określonej wersji dockera

Może się zdarzyć, że będziesz potrzebował zainstalować konkretną wersję dockera. Aby mieć jak największą ilość opcji do wyboru najlepiej jest dodać repozytorium dockera do naszego systemu. Czyli przed przystąpieniem do poniższych działań, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, dodaj repozytorium tak jak robiłem to w poprzednim nagłówku, ale nie przystępuj do instalacji.

Aby wyświetlić możliwe do zainstalowania wersje dockera należy skorzystać z polecenia:

yum list docker-ce --showduplicates | sort -r
Installed Packages
docker-ce.x86_64        3:20.10.15-3.el9        docker-ce-stable
docker-ce.x86_64        3:20.10.15-3.el9        @docker-ce-stable

W przypadku CentOS wybór na dzień dzisiejszy jest tylko jeden, dlatego instalacja wersji z przykładu jest równoznaczna z instalacją którą poznałeś we wcześniejszym podrozdziale. Niemniej jednak może się to za jakiś czas zmienić, lub też korzystasz z innej wersji CentOS niż ja. Jeżeli decydujesz się na instalację innej wersji niż najnowsza wystarczy, że zmodyfikujesz poznane wcześniej polecenie:

sudo yum install docker-ce-VERSION_STRING docker-ce-cli-VERSION_STRING containerd.io docker-compose-plugin

W miejscu nazwa wersji wpisujemy interesującą nas kompilację, na przykład aby zainstalować wersję 3:20.10.15-3.el9 wpiszemy polecenie w następujący sposób:

sudo yum install docker-ce=20.10.15 docker-ce-cli=20.10.15 containerd.io docker-compose-plugin

W celu sprawdzenia czy wszystko działa wpisujemy:

docker -v

I sprawdzamy czy zgadza się wersja którą chcieliśmy zainstalować.

Jeżeli zainstalowałeś w powyższy sposób dockera i nie masz potrzeby zapoznania się z innymi możliwościami instalacji możesz przejść do nagłówka noszącego tytuł Sprawdzenie czy instalacja zakończyła się powodzeniem gdzie przetestujesz czy instalacja na pewno przebiegła pomyślnie.

Jeżeli przy instalacji napotkałeś na jakieś problemy zajrzyj do akapitu błędy z jakimi możesz się spotkać i poszukaj rozwiązania.

Instalacja z paczki

Jednym ze sposobów instalacji jest pobranie odpowiedniej paczki oraz jej zainstalowanie. To rozwiązanie stosujemy kiedy z jakiś powodów nie udało nam się zainstalować dockera z repozytorium. Wszystkie dostępne paczki dostępne są pod adresem https://download.docker.com/linux/.

Instalacja dla systemu Debian oraz Ubuntu

Ubuntu jest systemem opartym o dystrybucję Debian dlatego ich system pakietów jest identyczny. Niemniej jednak dla każdego z dwóch wymienionych dystrybucji zostały przygotowane oddzielne pakiety.

Dla dystrybucji Debian pobieramy paczki: https://download.docker.com/linux/debian/dists/

Dla dystrybucji Ubuntu pobieramy paczki: https://download.docker.com/linux/ubuntu/dists/

Następnie wybieramy odpowiednią wersję systemu z jakiego korzystamy i wchodzimy w folder pool. Wybieramy wersję jaką chcemy zainstalować oraz architekturę.

W poniższym przykładzie korzystam z Ubuntu Jammy Jellyfish, gdzie chcę zainstalować wersję stabilną dlatego ściągam pliki z adresu:

https://download.docker.com/linux/ubuntu/dists/jammy/pool/stable/amd64/

Do kompletnej instalacji dockera potrzebujemy sześciu plików docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin docker-ce-rootless-extras docker-scan-plugin. Ściągać będę najnowsze wersje z gałęzi stable o numerze 20.10.15 dlatego pobieram:

https://download.docker.com/linux/ubuntu/dists/jammy/pool/stable/amd64/docker-ce-cli_20.10.15~3-0~ubuntu-jammy_amd64.deb

https://download.docker.com/linux/ubuntu/dists/jammy/pool/stable/amd64/docker-ce_20.10.15~3-0~ubuntu-jammy_amd64.deb

https://download.docker.com/linux/ubuntu/dists/jammy/pool/stable/amd64/docker-compose-plugin_2.5.0~ubuntu-jammy_amd64.deb

https://download.docker.com/linux/ubuntu/dists/jammy/pool/stable/amd64/containerd.io_1.6.4-1_amd64.deb

https://download.docker.com/linux/ubuntu/dists/jammy/pool/stable/amd64/docker-ce-rootless-extras_20.10.15~3-0~ubuntu-jammy_amd64.deb

https://download.docker.com/linux/ubuntu/dists/jammy/pool/stable/amd64/docker-scan-plugin_0.17.0~ubuntu-jammy_amd64.deb

Po pobraniu odpowiednich paczek przechodzimy do folderu w którym się znajdują i przy pomocy poniższego polecenia instalujemy:

sudo dpkg -i docker-ce-cli_20.10.15~3-0~ubuntu-jammy_amd64.deb docker-ce_20.10.15~3-0~ubuntu-jammy_amd64.deb docker-compose-plugin_2.5.0~ubuntu-jammy_amd64.deb containerd.io_1.6.4-1_amd64.deb docker-ce-rootless-extras_20.10.15~3-0~ubuntu-jammy_amd64.deb docker-scan-plugin_0.17.0~ubuntu-jammy_amd64.deb

W taki sam sposób postępujesz jeżeli korzystasz z dystrybucji Debian. W jego wypadku zmieniają się głównie ostatnie człony nazw plików.

Jeżeli zainstalowałeś w powyższy sposób dockera i nie masz potrzeby zapoznania się z innymi możliwościami instalacji możesz przejść do nagłówka noszącego tytuł Sprawdzenie czy instalacja zakończyła się powodzeniem gdzie przetestujesz czy instalacja na pewno przebiegła pomyślnie.

Jeżeli przy instalacji napotkałeś na jakieś problemy zajrzyj do akapitu błędy z jakimi możesz się spotkać i poszukaj rozwiązania.

Dla systemu Fedora

Dla dystrybucji Fedora pobieramy paczki: https://download.docker.com/linux/fedora/

Po pierwsze wybieramy odpowiednią wersję systemu z jakiego korzystamy. Następnie określamy architekturę naszego procesora. Na końcu wybieramy wersję jaką chcemy zainstalować i wchodzimy w folder Packages.

W poniższym przykładzie korzystam z Fedory 35 oraz chcę zainstalować wersję stable dlatego ściągam pliki z adresu https://download.docker.com/linux/fedora/35/x86_64/stable/Packages/.

Do kompletnej instalacji dockera potrzebujemy sześciu plików docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin docker-ce-rootless-extras docker-scan-plugin. Ściągać będę najnowsze wersje z gałęzi stable o numerze 20.10.15 dlatego pobieram:

https://download.docker.com/linux/fedora/35/x86_64/stable/Packages/docker-ce-20.10.15-3.fc35.x86_64.rpm 
https://download.docker.com/linux/fedora/35/x86_64/stable/Packages/docker-ce-cli-20.10.15-3.fc35.x86_64.rpm 
https://download.docker.com/linux/fedora/35/x86_64/stable/Packages/docker-compose-plugin-2.5.0-3.fc35.x86_64.rpm 
https://download.docker.com/linux/fedora/35/x86_64/stable/Packages/containerd.io-1.6.4-3.1.fc35.x86_64.rpm 
https://download.docker.com/linux/fedora/35/x86_64/stable/Packages/docker-ce-rootless-extras-20.10.15-3.fc35.x86_64.rpm 
https://download.docker.com/linux/fedora/35/x86_64/stable/Packages/docker-scan-plugin-0.17.0-3.fc35.x86_64.rpm

Po pobraniu odpowiednich paczek przechodzimy do folderu w którym się znajdują i przy pomocy poniższego polecenia instalujemy:

sudo dpkg -i docker-ce-20.10.15-3.fc35.x86_64.rpm docker-ce-cli-20.10.15-3.fc35.x86_64.rpm docker-compose-plugin-2.5.0-3.fc35.x86_64.rpm containerd.io-1.6.4-3.1.fc35.x86_64.rpm docker-ce-rootless-extras-20.10.15-3.fc35.x86_64.rpm docker-scan-plugin-0.17.0-3.fc35.x86_64.rpm

Instalacja powinna zakończyć się powodzeniem. Oczywiście nazwy plików z biegiem czasu ulegną zmianie dlatego zwróć na to uwagę.

Jeżeli zainstalowałeś w powyższy sposób dockera i nie masz potrzeby zapoznania się z innymi możliwościami instalacji możesz przejść do nagłówka noszącego tytuł Sprawdzenie czy instalacja zakończyła się powodzeniem gdzie przetestujesz czy instalacja na pewno przebiegła pomyślnie.

Jeżeli przy instalacji napotkałeś na jakieś problemy zajrzyj do akapitu błędy z jakimi możesz się spotkać i poszukaj rozwiązania.

Dla systemu CentOS

Dla dystrybucji CentOS pobieramy paczkę: https://download.docker.com/linux/centos/

Po pierwsze wybieramy odpowiednią wersję systemu z jakiego korzystamy. Następnie określamy architekturę naszego procesora. Na końcu wybieramy wersję jaką chcemy zainstalować i wchodzimy w folder Packages.

W poniższym przykładzie korzystam z CentOS 9 oraz chcę zainstalować wersję stable dlatego ściągam pliki z adresu https://download.docker.com/linux/centos/9/x86_64/stable/Packages/.

Do kompletnej instalacji dockera potrzebujemy sześciu plików docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin docker-ce-rootless-extras docker-scan-plugin. Ściągać będę najnowsze wersje z gałęzi stable o numerze 20.10.15 dlatego pobieram:

https://download.docker.com/linux/centos/9/x86_64/stable/Packages/docker-ce-20.10.15-3.el9.x86_64.rpm

https://download.docker.com/linux/centos/9/x86_64/stable/Packages/docker-ce-cli-20.10.15-3.el9.x86_64.rpm

https://download.docker.com/linux/centos/9/x86_64/stable/Packages/docker-compose-plugin-2.5.0-3.el9.x86_64.rpm

https://download.docker.com/linux/centos/9/x86_64/stable/Packages/containerd.io-1.6.4-3.1.el9.x86_64.rpm

https://download.docker.com/linux/centos/9/x86_64/stable/Packages/docker-ce-rootless-extras-20.10.15-3.el9.x86_64.rpm

https://download.docker.com/linux/centos/9/x86_64/stable/Packages/docker-scan-plugin-0.17.0-3.el9.x86_64.rpm

Po pobraniu odpowiednich paczek przechodzimy do folderu w którym się znajdują i przy pomocy poniższego polecenia instalujemy:

sudo dpkg -i docker-ce-20.10.15-3.el9.x86_64.rpm docker-ce-cli-20.10.15-3.el9.x86_64.rpm docker-compose-plugin-2.5.0-3.el9.x86_64.rpm containerd.io-1.6.4-3.1.el9.x86_64.rpm docker-ce-rootless-extras-20.10.15-3.el9.x86_64.rpm docker-scan-plugin-0.17.0-3.el9.x86_64.rpm

Instalacja powinna zakończyć się powodzeniem. Oczywiście nazwy plików z biegiem czasu ulegną zmianie dlatego zwróć na to uwagę.

Jeżeli zainstalowałeś w powyższy sposób dockera i nie masz potrzeby zapoznania się z innymi możliwościami instalacji możesz przejść do nagłówka noszącego tytuł Sprawdzenie czy instalacja zakończyła się powodzeniem gdzie przetestujesz czy instalacja na pewno przebiegła pomyślnie.

Jeżeli przy instalacji napotkałeś na jakieś problemy zajrzyj do akapitu błędy z jakimi możesz się spotkać i poszukaj rozwiązania.

Instalacja dockera przy pomocy plików binarnych

Jednym z ostatecznych rozwiązań jest instalacja dockera przy pomocy plików binarnych. Tego typu sposób powinniśmy zastosować tylko i wyłącznie gdy wszystkie pozostałe zawiodły. Obecnie docker jest dostępny na większość platform, dlatego instalacja przy pomocy plików binarnych powinna być ostatecznością. Ma to związek z tym, że aplikacja instalowana w ten sposób nie uwzględnia automatycznych aktualizacji co wiąże się z dość sporym zagrożeniem.

Pomimo ryzyka jakie niesie za sobą instalacja przy pomocy plików binarnych czasami się przydaje. W tym materiale przeprowadzę ją w systemie Mint 20.3 Una, ale wygląda tak samo na każdym innym systemie z rodziny Linux.

Rozpoczynamy od ściągnięcia pliku binarnego. Odnajdziemy go pod adresem https://download.docker.com/linux/static/stable/. Wybieramy architekturę z jakiej korzystamy. Następnie z wyświetlonej listy odnajdujemy najnowszą dostępną wersję. Na dzień dzisiejszy jest to 20.10.15. Po pobraniu pliku przechodzimy do folderu do którego go ściągnęliśmy i rozpakowujemy przy pomocy polecenia:

tar xzvf docker-20.10.15.tgz

W kolejnym kroku przekopiowujemy rozpakowane pliki do folderu /usr/bin/ tak aby można było korzystać z poleceń bezpośrednio w konsoli:

sudo cp docker/* /usr/bin/

Na sam koniec uruchamiamy demona odpowiedzialnego za dockera:

sudo dockerd&

Sprawdzenie czy instalacja zakończyła się powodzeniem

Robimy to w bardzo prosty sposób. W wierszu poleceń wpisujemy:

sudo docker run hello-world

Po krótkiej chwili powinniśmy otrzymać informację:

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

Informacja która pojawiła się oznacza, że docker został poprawnie zainstalowany.

Co dokładnie zrobiliśmy przy użyciu tego polecenia wyjaśnimy sobie w jednym z następnych rozdziałów.

Błędy z jakimi możesz się spotkać

Błąd podczas uruchomienia

Pierwszym dość często spotykanym błędem jest brak uruchomionej usługi docker. Dlatego jeżeli pojawi Ci się informacja o treści:

docker: Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/docker.sock. Is the docker daemon running?.
See 'docker run –help'.

W tej sytuacji musisz włączyć usługę docker przy pomocy polecenia:

sudo systemctl start docker

I problem powinien zostać rozwiązany.

Zduplikowane repozytoria

Kolejnym problemem są zduplikowane repozytoria. W tej sytuacji należy wybrać wersję oprogramowania jakie chcemy zainstalować. Pokazywałem jak to robić przy każdym z opisywanych systemów.

Brak uprawnień

Ostatnim błędem z jakim się spotkałem i czasami sam go popełniam to brak uprawień do wykonywania niektórych czynności w dockerze. W tym przypadku musimy pamiętać by korzystać z sudo.

W kolejnym rozdziale dodamy konto naszego użytkownika tak aby swobodnie mógł operować na kontenerach dockera. Ułatwi to obsługę programu w takcie nauki.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że udało Ci się zainstalować dockera bez jakichkolwiek problemów. Starałem się dość kompleksowo wytłumaczyć kilka możliwości instalacji tego oprogramowania. W przypadku dystrybucji nieopisywanych często wystarczy zerknąć czy na jakiejś dystrybucji ona się nie opiera. W dalszej części kursu przejdziemy już do praktycznych rzeczy. Mam nadzieję, że też nie możecie się już doczekać. W powyższym artykule korzystałem z dokumentacji Dockera dotyczącej instalacji znajdującej się pod adresem https://docs.docker.com/engine/install/.

Udostępnij

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach

POROZMAWIAJMY O USŁUGACH, JAKICH POTRZEBUJESZ DLA SWOJEGO BIZNESU

Z chęcia pomożemy Ci wzrastać w wybranym przez Ciebie biznesie.